Zemní práce

Výkopové práce - Základy domů, bazény, inženýrské sítě

Terénní úpravy -

Demolice